Dnes je:
Svátek má:

Přehled použitých zkratek

1. stupeň

2. stupeň

Zkratka Význam zkratky Zkratka Význam zkratky
ČEJ Český jazyk a čtení ČEJ Český jazyk a literatura
MAT Matematika MAT Matematika
ANJ Anglický jazyk ANJ Anglický jazyk
PRV Prvouka NEJ Německý jazyk
ČSP Člověk a svět práce RUJ Ruský jazyk
PŘV Přírodověda PŘP Přírodopis
VLV Vlastivěda ZEM Zeměpis
VYV Výtvarná výchova DEJ Dějepis
HUV Hudební výchova CHE Chemie
TEV Tělesná výchova INF Informatika
TEV Tělesná výchova
HUV Hudební výchova
VKO Výchova k občanství
VKZ Výchova ke zdraví
VYV Výtvarná výchova
KANJ Anglická konverzace
ČSP Člověk a svět práce
PRČ Pracovní činnosti
SPV Sportovní výchova
CVM Cvičení z matematiky
Prak. Přírodovědné praktikum