Dnes je:
Svátek má:

Řád školní jídelny
Informace o objednávání a odhlašování stravy přes Internet

V rámci zkvalitňování našich služeb přechází jídelna od školního roku 2014/2015 na službu objednávání stravy přes Internet. Objednávku je možné uskutečnit v případě, že byla na účet poukázaná stanovená částka vždy nejpozději k 20. předchozího měsíce (zálohová forma platby).

Oběd je třeba objednat přes Internet (www.strava.cz) případně pomocí mobilní aplikace (Strava.cz). Objednávku oběda je možné měnit nejpozději do 14:00 hod. předchozího dne, následně je objednávkový systém uzavřen.

Objednávku je nutné potvrdit pomocí čipu při výdeji na terminálu v jídelně. Čip je nutné jednorázově zakoupit v kanceláři školního stravování. Cena čipu je 115,- Kč, při jeho ztrátě je nutné zakoupit jej nový a ztracený čip zablokovat (realizace v kanceláři školního stravování).

Aplikace strava.cz Vám umožní přihlašovat či odhlašovat stravu prakticky odkudkoli a kdykoli. V aplikaci najdete vždy aktuální informace o vydané stravě či stavu Vašeho konta. Můžete také sledovat historii Vašich objednávek a plateb za stravu.

Neodhlášené a neodebrané obědy v daném měsíci budou dle platné vyhlášky účtovány v plné výši nákladů, tj. 55 Kč. K tomuto kroku bude přistoupeno pouze po projednání vzniklé situace se zákonným zástupcem žáka. Netýká se situace, kdy systém hlásí červeně neodebranou stravu z důvodu nevyhodnocení stravného dne, nebo technického selhání čipového systému.

Přihlašování probíhá pod uživatelským jménem a je chráněno heslem.
Uživatelské jméno: příjmení a první písmeno ze jména (dohromady, bez diakritiky)
Uživatelské heslo: variabilní symbol (v aplikaci strava.cz doporučujeme po prvním přihlášení změnit)