Dnes je:
Svátek má:

To jsem já
Moje Školní práce

JOHNIE ISLAMPURKAR

Náš kamarád Johnnie bydlí v Indii ve státě Karnataka. Pochází z rodiny o třech dětech, ve které je Johnni nejmladší. Jeho sestra i bratr již založili vlastní rodinu. Johnnie studuje základní školu od roku 2002. Studium jo velice baví. Nejvíce se zajímá o tanec a zpěv.

Školní docházka v Karnatakatě začíná nástupem dítě do první třídy, které nastává stejně jako u nás v šesti letech věku dítě. Na rozdíl od českých škol má základní škola deset tříd.
Jestliže studen vystuduje také jedenáctou a dvanáctou třídu, získá střední vzdělání a tím také velkou naději na osamostatnění se a získání dobrého zaměstnání.
Po absolvování střední školy se děti mohou vyučit v praktickém oboru na některé z technických škol nebo pokračovat ve vyšším vzdělání. Pokud se studenti rozhodnou pro tento způsob studia, musí být většinou ubytování na internátech vzdálených od jejich bydliště stovky kilometrů.
Osnovy základní školy jsou srovnatelné s osnovami v ČR. Známkování se ovšem liší. Žáci nejsou známkováni, ale získávají procentové hodnocení úspěšnosti splněného úkolu. Na místo vysvědčení je jim pouze oznámeno toto hodnocení z každého předmětu. Další rozdíl oproti studiu na českých základních školách je ve skládání zkoušek po čtvrté, na konci každé další třídy a závěrečná zkouška na konci desáté třídy. Žáci mají též možnost vybírat z různé úrovně obtížnosti zkoušek. Na konci dvanácté třídy je zkouška obdobná jako naše maturity.

Prázdniny:
- letní prázdniny (duben – květen)
- začátek školního roku (1. červen)
- státní svátek Pooja (poslední 2 týdny v říjnu)
- Vánoce a Diwali (několik dnů)

Stát Karnataka má asi 52 mil. obyvatel a hlavním městem je Bangalore.
Největším a nejdůležitějším státním svátkem v hinduistické Indii je Diwali „Svátek světla“ (obdoba našich Vánoc). Slaví se na přelomu října a listopadu a trvá 4 dny. Lidé tradičně zdobí okolí svého domu řadou svíček, pálí prskavky a ohňostroje. Lidé se oblékají slavnostně do barevnách radostných odstínů. Svátek světla je oslavou prosterity a náklonnosti bojů. Celé oslavy jsou doprovázeny hodováním, které se sestává ze specielního pokrmu a sladkostí pro děti.

Platidlem v tomto státě je 1 Rupie. 1 Rupie je asi 2 Kč.

1 kg rýže 12 Rs. mýdlo 10 Rs.
1 banán 2 Rs. sešit 10-15 Rs.
1 litr mléka 20 Rs. přikrývka 200 Rs.
1 kg cukru 15 Rs. boty 300-500 Rs.
1 kg masa 40 Rs. fotbalový míč 120 Rs.