Dnes je:
Svátek má:

Terenní výuka 2015
Hasík
Výlet 7.A - Český Krumlov na raftech
Zmrzlinové mámení
Výlet 2. ročník
Praha 2015
Dopravní hřiště 4. ročník
Výlet 9. ročník
Tvoříme v družině
prevence gamblerství
Hasík
Pohár rozhlasu Blansko
Planetárium
Pohár rozhlasu Břeclav
Fotbal Blansko
Cirsiáda 2015
Hrubá lípa
Mc Donalds
Netradiční výuka prvouky
Anglie 2015
Aschheim 2015
Pohár rozhlasu - mladší žáci
Malá kopaná Boskovice
Malá cirsiáda
Divadlo
Hasiči
Jedovnická kuňka 2015
Hasík 2. ročník
velikonoční projekt 2. stupeň
Velikonoční projekt 1. stupeň
Sloupský vodník 2015
Budky
DPS 2015
Jedovnické pulec 2015
Závody v Hodoníně
Kaprun
Beseda p. Vašíček
Kunštátská laťka
Recitační soutěž 5. - 9. ročník
Sálová kopaná Adamov
Stařenka Morava vypravuje
Školní kolo stolní tenis
Lyžařšký kurz Jeseníky 2015
Lyžování Olešnice 2015
Autorské čtení
LVK 2015
Hudební výchova u druháků
Lyžařšký kurz Jeseníky 2015
Olympiáda ANJ
Fyzikální soutěž - elektrárny
Zápis do 1. ročníku
Konverzační soutěž - angličtina
MISS 2014
Florbal
Vida
Škola v zimě
Vánoce ve škole
Den otevřených dveří
7. ročník na gymnáziu
Vánoce se zvířátky
Švýcárna 1. ročník
Švýcárna 4.ročník
Vánoce 2. ročník
Betlémské světlo 1. ročník
Vánoční návštěva Aqualednu Moravia
Čertovské dny 1. ročníky
Andílci 3. ročník
Školní šachy
Mexico
Burza škol
Podzim v družině
Prvňáčci v JZD
Práce s mapou 6. ročník
Empiáda
Aqualand Moravia
Arboretum 1. stupeň
Šesťáci v ZOO Brno
Jak stárneme
Okresní přebor stolního tenisu
Žáci 8. ročníku v parlament
Návštěva v Aschheimu
Žáci 4. ročníku na dopravním hřišti
Návštěva z Budišova
Vídeň
Novinky ve škole
Prvňáčci na Vyhlídce
Slavnostní zahájení školního roku 2014/2015
Aschheim léto 2014